Linh hoạt

Loại tài khoản

Giá cả cạnh tranh là tiêu chuẩn tại INFINOX. quý khách có thể giao dịch CFD bằng cách sử dụng loại tài khoản STP hoặc ECN. Cả hai đều có tính thanh khoản cao, khả năng thực thi tiên tiến và đầy đủ các nền tảng và công cụ

Cạnh tranh về giá

STP ECN
Chênh lệnh giá 0.9 0.2
Hoa hồng 0 £5/€5.5/7.5 USD
Nền tảng MT4 đúng đúng
Đòn bẩy lên đến 1:1000 1:1000
Khối lượng giao dịch nhỏ nhất 0.01 0.01
Tài khoản demo đúng đúng

Tài khoản

Tài khoản cá nhân

Arrow down

Tài khoản chung

Arrow down

Tài khoản công ty

Arrow down
Yellow wave line