Thông số sản phẩm

Dưới đây quý khách có thể tìm thấy tất cả thông tin sản phẩm cho các dụng cụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng cũng có sẵn trong nền tảng giao dịch bằng cách 'nhấp chuột phải' vào công cụ và sau đó nhấp vào 'đặc điểm kỹ thuật'.

Mức chênh lệch

INFINOX cung cấp một số mức chênh lệch cạnh tranh nhất trong toàn ngành.

Mức chênh lệch của CFD là chênh lệch giữa giá 'đặt mua' (mua) và giá 'bán' (bán) của một công cụ. Đây là chi phí duy nhất tính cho bạn khi giao dịch ngoại hối với INFINOX.

Giao dịch các công cụ bạn chọn với chênh lệch thuận lợi và hoa hồng thân thiện với nhà giao dịch.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

ĐỌC THÊM

Thông số sản phẩm

Ký hiệu Mô tả Mức chênh lệch
EURUSD Euro vs. US Dollar 8
GBPUSD British Pound vs. US Dollar 9
NZDUSD New Zealand Dollar vs. US Dollar 9
AUDUSD Australian Dollar vs. US Dollar 7
EURGBP Euro vs. British Pound 5

Mức chênh lệch được hiển thị là dành cho tài khoản STP tiêu chuẩn của INFINOX và mang tính chất biểu thị. Mức chênh lệch thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản và điều kiện thị trường của bạn.

Nhận thêm thông tin về các công cụ giao dịch khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

Mức chênh lệch

INFINOX cung cấp một số mức chênh lệch cạnh tranh nhất trong toàn ngành.

Mức chênh lệch của CFD là chênh lệch giữa giá 'đặt mua' (mua) và giá 'bán' (bán) của một công cụ. Đây là chi phí duy nhất tính cho bạn khi giao dịch ngoại hối với INFINOX.

Giao dịch các công cụ bạn chọn với chênh lệch thuận lợi và hoa hồng thân thiện với nhà giao dịch.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

ĐỌC THÊM

Thông số sản phẩm

Ký hiệu Mô tả Mức chênh lệch
ABNB Airbnb Inc 5
AAPL Apple Inc 2
AT&T AT&T Inc. 7
DAL Delta Air Lines, Inc. 2
GE General Electric Company 1

Mức chênh lệch được hiển thị là dành cho tài khoản STP tiêu chuẩn của INFINOX và mang tính chất biểu thị. Mức chênh lệch thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản và điều kiện thị trường của bạn.

Nhận thêm thông tin về các công cụ giao dịch khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

Mức chênh lệch

INFINOX cung cấp một số mức chênh lệch cạnh tranh nhất trong toàn ngành.

Mức chênh lệch của CFD là chênh lệch giữa giá 'đặt mua' (mua) và giá 'bán' (bán) của một công cụ. Đây là chi phí duy nhất tính cho bạn khi giao dịch ngoại hối với INFINOX.

Giao dịch các công cụ bạn chọn với chênh lệch thuận lợi và hoa hồng thân thiện với nhà giao dịch.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

ĐỌC THÊM

Thông số sản phẩm

Ký hiệu Mô tả Mức chênh lệch
HKG33 Hang Seng Index 6
US2000 Russell 2000 43
GER40 DAX 100
SPX500 S&P 500 45

Mức chênh lệch được hiển thị là dành cho tài khoản STP tiêu chuẩn của INFINOX và mang tính chất biểu thị. Mức chênh lệch thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản và điều kiện thị trường của bạn.

Nhận thêm thông tin về các công cụ giao dịch khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

Mức chênh lệch

INFINOX cung cấp một số mức chênh lệch cạnh tranh nhất trong toàn ngành.

Mức chênh lệch của CFD là chênh lệch giữa giá 'đặt mua' (mua) và giá 'bán' (bán) của một công cụ. Đây là chi phí duy nhất tính cho bạn khi giao dịch ngoại hối với INFINOX.

Giao dịch các công cụ bạn chọn với chênh lệch thuận lợi và hoa hồng thân thiện với nhà giao dịch.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

ĐỌC THÊM

Thông số sản phẩm

Ký hiệu Mô tả Mức chênh lệch
XAUUSD Metals - Gold 18
XAGUSD Metals - Silver 15
NG Natural Gas 9
Cocoa Cocoa 36
Wheat Wheat 9

Mức chênh lệch được hiển thị là dành cho tài khoản STP tiêu chuẩn của INFINOX và mang tính chất biểu thị. Mức chênh lệch thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản và điều kiện thị trường của bạn.

Nhận thêm thông tin về các công cụ giao dịch khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

Mức chênh lệch

INFINOX cung cấp một số mức chênh lệch cạnh tranh nhất trong toàn ngành.

Mức chênh lệch của CFD là chênh lệch giữa giá 'đặt mua' (mua) và giá 'bán' (bán) của một công cụ. Đây là chi phí duy nhất tính cho bạn khi giao dịch ngoại hối với INFINOX.

Giao dịch các công cụ bạn chọn với chênh lệch thuận lợi và hoa hồng thân thiện với nhà giao dịch.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

ĐỌC THÊM

Thông số sản phẩm

Ký hiệu Mô tả Mức chênh lệch
SILVERft Silver 25
GOLDft Gold 29
VIX Volatility Index 80
CL-Oil Light Crude 73
SP500ft US S&P 500 73

Mức chênh lệch được hiển thị là dành cho tài khoản STP tiêu chuẩn của INFINOX và mang tính chất biểu thị. Mức chênh lệch thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản và điều kiện thị trường của bạn.

Nhận thêm thông tin về các công cụ giao dịch khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

Mức chênh lệch

INFINOX cung cấp một số mức chênh lệch cạnh tranh nhất trong toàn ngành.

Mức chênh lệch của CFD là chênh lệch giữa giá 'đặt mua' (mua) và giá 'bán' (bán) của một công cụ. Đây là chi phí duy nhất tính cho bạn khi giao dịch ngoại hối với INFINOX.

Giao dịch các công cụ bạn chọn với chênh lệch thuận lợi và hoa hồng thân thiện với nhà giao dịch.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

ĐỌC THÊM

Thông số sản phẩm

Ký hiệu Mô tả Mức chênh lệch
FEI EURIBOR Futures 20
FGBL Euro - Bund Futures 4
FGBM Euro - BOBL Futures 4
FLG UK Long Gilt Futures 4
TY US 10 YR T-Note Futures Decimalised 5

Mức chênh lệch được hiển thị là dành cho tài khoản STP tiêu chuẩn của INFINOX và mang tính chất biểu thị. Mức chênh lệch thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản và điều kiện thị trường của bạn.

Nhận thêm thông tin về các công cụ giao dịch khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

Mức chênh lệch

INFINOX cung cấp một số mức chênh lệch cạnh tranh nhất trong toàn ngành.

Mức chênh lệch của CFD là chênh lệch giữa giá 'đặt mua' (mua) và giá 'bán' (bán) của một công cụ. Đây là chi phí duy nhất tính cho bạn khi giao dịch ngoại hối với INFINOX.

Giao dịch các công cụ bạn chọn với chênh lệch thuận lợi và hoa hồng thân thiện với nhà giao dịch.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

ĐỌC THÊM

Thông số sản phẩm

Ký hiệu Mô tả Mức chênh lệch
ADAUSD Cardano 63
DOGUSD Dogecoin 10
DOTUSD Polkadot 83
EOSUSD EOS 37
SOLUSD Solana 51

Mức chênh lệch được hiển thị là dành cho tài khoản STP tiêu chuẩn của INFINOX và mang tính chất biểu thị. Mức chênh lệch thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản và điều kiện thị trường của bạn.

Nhận thêm thông tin về các công cụ giao dịch khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

Những mức chênh lệch này hoàn toàn mang tính biểu thị và áp dụng cho các tài khoản STP. Mức chênh lệch thực tế có thể khác
tùy theo điều kiện thị trường và loại tài khoản bạn giữ với chúng tôi.

Đòn bẩy

Nhân tiềm năng của các giao dịch và tác động của việc tiếp xúc với
của bạn. Mua và bán các công cụ khác nhau với đòn bẩy.

Đòn bẩy là khái niệm về khả năng thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng một lượng nhỏ
giá trị của giao dịch dưới dạng ký quỹ, được gọi là ký quỹ. Đây có thể là một công cụ cực kỳ
hữu ích cho khách hàng để tận dụng các chuyển động trên thị trường trong khi chỉ sử dụng
số vốn nhỏ. Tuy nhiên, rủi ro cũng tăng lên, vì các khoản lỗ
có thể tăng lên khi giao dịch sử dụng đòn bẩy.

Chúng tôi thực sự khuyên khách hàng nên sử dụng các công cụ giảm thiểu rủi ro hiệu quả (chẳng hạn như
lệnh dừng lỗ) và quản lý tiền khi giao dịch với đòn bẩy để giảm thiểu
rủi ro giao dịch.

Để thay đổi đòn bẩy, hãy đăng nhập vào khu vực khách hàng của bạn hoặc liên hệ với
nhóm hỗ trợ cao cấp của chúng tôi.

Đòn bẩy
Công cụ giao dịch Đòn bẩy
Forex 1:1000
Chỉ số 1:1000
Hàng hóa 1:20
Hợp đồng tương lai 1:1000
Cổ phiếu 1:50
Tiền điện tử 1:50
Trái phiếu 1:100

Đòn bẩy có thể khác với số liệu được cung cấp tùy thuộc vào tài khoản của bạn.

PHÍ QUA ĐÊM
Công cụ giao dịch Qua đêm hàng ngày Phí ba lần
Forex Phí qua đêm Thứ tư
Chỉ số Phí tài chính Thứ sáu
Hàng hóa Phí tài chính Thứ sáu
Hợp đồng tương lai Phí tài chính Thứ sáu
Cổ phiếu Phí tài chính không áp dụng
Tiền điện tử Phí tài chính Thứ sáu
Trái phiếu Phí tài chính không áp dụng

Phí qua đêm

Phí SWAP là phí tài chính qua đêm áp dụng
khi bạn giữ một vị thế qua đêm.

Đó là chi phí vay giữa giá trị của một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác trong
Cặp ngoại hối hoặc phí tài chính hoàn toàn của đòn bẩy đối với các công cụ. Bạn có thể thanh toán
hoặc nhận phí qua đêm.

Phí qua đêm có sẵn để xem trong 'Thông số kỹ thuật sản phẩm' của từng công cụ
trong nền tảng giao dịch. Chúng được tính theo điểm và được áp dụng cho giao dịch
của bạn qua đêm, giống như phí chênh lệch.

Cổ tức & Hoạt động Công ty

Các công cụ dựa trên cổ phiếu phải tuân theo một vài hoạt động công ty và sự điều chỉnh cổ tức.

Cổ tức - khi cổ tức được chi trả, giá Chỉ số được định giá lại để điều chỉnh cho việc chi trả cổ tức. Việc điều chỉnh giá này có nghĩa là
rằng khách hàng sẽ không được hưởng lợi cũng như không bị phạt, do đó, phần chênh lệch tức là 'cổ tức' được điều chỉnh theo lãi lỗ của giao dịch.

Để tìm hiểu thêm về cổ tức theo chỉ số, hãy xem Lịch thanh toán cổ tức của chúng tôi.
Để xem các hoạt động sắp tới của công ty, hãy xem Lịch hoạt động của công ty.

Khi giao dịch cổ phiếu (CFD), các hoạt động khác của công ty có thể diễn ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Dividend

Chia cổ phiếu
Cổ đông được phát hành cổ phiếu mới theo tỷ lệ cổ phần họ nắm giữ

Dividend

Phát hành tiền thưởng
Trường hợp khó xảy ra là một công ty có thể phát hành cổ phiếu miễn phí cho các cổ đông

Dividend

Vấn đề về quyền
Quyền chọn dành cho các cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu mới đang phát hành

Dividend

Mua lại
Khi một công ty quyết định mua lại cổ phần của chính mình từ các cổ đông

Giờ thị trường + Chuyển hạn

Giờ thị trường

Giờ thị trường tài chính thường được điều chỉnh xung quanh các ngày lễ và các sự kiện thế giới.

Với việc các công cụ tài chính được giao dịch trên toàn thế giới, giờ thị trường được điều chỉnh thường xuyên là điều bình thường. Bảng minh họa các thông báo thị trường sắp tới đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với giờ của 'thị trường bình thường'.

Khách hàng phải luôn lưu ý rằng những thay đổi trong giờ thị trường thường có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường, điều này có thể gây ra biến động giá lớn và chênh lệch giá. Khách hàng phải luôn duy trì đủ tiền ký quỹ và đặc biệt chú ý đến các điều kiện thị trường biến động mạnh.

Giờ thị trường

Ký hiệu Mô tả Ngày đáo hạn
SA40 Bình thường Đã đóng cửa
USDCOP Đã đóng cửa Bình thường

Nhấp vào đây để biết giờ thị trường mới nhất.

Rollovers

Giờ thị trường tài chính thường được điều chỉnh xung quanh các ngày lễ và các sự kiện thế giới.

Với việc các công cụ tài chính được giao dịch trên toàn thế giới, giờ thị trường được điều chỉnh thường xuyên là điều bình thường. Bảng minh họa các thông báo thị trường sắp tới đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với giờ của 'thị trường bình thường'.

Khách hàng phải luôn lưu ý rằng những thay đổi trong giờ thị trường thường có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường, điều này có thể gây ra biến động giá lớn và chênh lệch giá. Khách hàng phải luôn duy trì đủ tiền ký quỹ và đặc biệt chú ý đến các điều kiện thị trường biến động mạnh.

Rollovers

Ký hiệu Mô tả Ngày đáo hạn Hợp đồng hiện tại Hợp đồng tiếp theo
FGBXEuro - BUXL Futures2023-03-02FGBXH3FGBXM3
FGBSEuro - Schatz Futures2023-03-02FGBSH3FGBSM3
FGBMEuro - BOBL Futures2023-03-03FGBMH3FGBMM3
FGBLEuro - Bund Futures2023-03-03FGBLH3FGBLM3
FEIEURIBOR Futures2023-03-10FEIH3FEIM3
USDXUS dolloar index2023-03-10US Dollar Index - Mar 2023US Dollar Index - Jun 2023
SP500ftSP500 Future2023-03-14US SPX 500 - Mar 2023US SPX 500 - Jun 2023
DJ30ftDJ30 Future2023-03-14US 30 - Mar 2023US 30 - Jun 2023
NAS100ftNAS100 Future2023-03-15US NDAQ 100 - Mar 2023US NDAQ 100 - Jun 2023
GER40ftGermany 40 Future2023-03-16Germany 40 - Mar 2023Germany 40 - Jun 2023
UK100ftFTSE100 Index Future2023-03-16UK 100 - Mar 2023UK 100 - Jun 2023
CL-OILCrude Oil West Texas Future2023-03-17Crude Oil West Texas - Apr 2023Crude Oil West Texas - May 2023
VIXVolatility2023-03-21Volatility Index - Mar 2023Volatility Index - Apr 2023
GOLDftGold Future2023-03-24Gold - Apr 2023Gold - Jun 2023
CHN50ftCHINA50 Future2023-03-28China A50 - Mar 2023China A50 - Apr 2023
HK50ftHong Kong 50 Future2023-03-28Hong Kong 50 - Mar 2023Hong Kong 50 - Apr 2023
UKOUSDftBrent Oil Future2023-03-29Crude Oil Brent - May 2023Crude Oil Brent - Jun 2023

Nhấp vào đây để chuyển đổi.

Lệnh dừng ký quỹ & Lệnh gọi ký quỹ

Giao dịch với đòn bẩy có nghĩa là bạn sử dụng số vốn nhỏ để đặt
các giao dịch lớn hơn.

Vốn này được gọi là Ký quỹ. Nếu thị trường biến động ngược với bạn nghĩ, điều quan trọng là bạn phải duy trì
đủ tiền ký quỹ trong tài khoản của mình để giữ cho các vị thế mở.

Nếu vốn chủ sở hữu trên tài khoản của bạn giảm xuống 50% số tiền ký quỹ yêu cầu, bạn sẽ nhập 'lệnh gọi ký quỹ', trong đó
là khoảng thời gian mà bạn nên thêm nhiều tiền hơn để tăng vốn chủ sở hữu hoặc giảm yêu cầu ký quỹ
của mình. Nếu vốn chủ sở hữu trên tài khoản của bạn giảm xuống còn 20% số tiền ký quỹ yêu cầu, các vị thế lớn nhất của bạn
và các vị thế tiếp theo có thể bị đóng.

1
2
3
Đăng ký
Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến ngắn và xác minh tài khoản của quý khách để thiết lập.
Tiền vốn
Gửi tiền vào tài khoản giao dịch của quý khách và quý khách đã sẵn sàng.
Giao dịch
Hãy tận dụng cơ hội tiếp theo.

Khai thác Sức mạnh đến từ INFINOXtrong 3 Bước đơn giản

Khai thác Sức mạnh đến từ INFINOXtrong 3 Bước đơn giản

1
Đăng ký
Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến ngắn và xác minh tài khoản của quý khách để thiết lập.
2
Tiền vốn
Gửi tiền vào tài khoản giao dịch của quý khách và quý khách đã sẵn sàng.
3
Giao dịch
Hãy tận dụng cơ hội tiếp theo.

Bạn có câu hỏi nào không? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

INFINOX cung cấp đòn bẩy lên tới 1:1000 để giao dịch. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các đòn bẩy và điều kiện giao dịch mà INFINOX cung cấp tại đây .

INFINOX cung cấp mức spread cạnh tranh nhất trên thị trường. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ về mức spread tại đây .

Nhấp vào đây để xem chi tiết chuyển đổi được cập nhật.

Lệnh gọi ký quỹ sẽ được thực hiện nếu vốn chủ sở hữu trên tài khoản của bạn giảm xuống 50% số tiền ký quỹ được yêu cầu. Mức ngưng giao dịch được đặt ở mức 20% số tiền ký quỹ cần thiết.

Nhấp vào đây để xem cập nhật thị trường hàng giờ.

Có. Chuyên gia tư vấn đã có sẵn cho tài khoản INFINOX của bạn và đã được kích hoạt mặc định cho tất cả các tài khoản.

Đánh giá INFINOX | Lắng nghe ý kiến từ các khách hàng của chúng tôi

Reviews Reviews Reviews Reviews Reviews
Reviews

Điều tôi thích nhất là Infinox...

Điều tôi thích nhất là Infinox có một trong những dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất thành thật mà nói, họ phản hồi cực nhanh và còn liên hệ trực tiếp với tôi trên whatsapp. ưng cái bụng. Ngoài ra, IX social rất đáng thử và tôi cũng mới tham gia (một tháng) nhưng nhìn chung, cho đến giờ vẫn là trải nghiệm tích cực và tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất tới đội ngũ infinox.

Ahmed Abouzid
11/7/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Điều kiện giao dịch tuyệt vời.

Điều kiện giao dịch tuyệt vời.. chênh lệch giá không vượt mức bình thường trong thời điểm ra tin gây biến động lớn… Hỗ trợ trực tiếp thật tuyệt vời.. Tôi sẽ tiếp tục giao dịch tại đây và kể lại với bạn bè.. Không bất ngờ không có hoạt động đáng ngờ, không bị thao túng.. Infinox rất tuyệt.. Tôi chỉ cho 4 sao vì phải gửi email để yêu cầu hỗ trợ rút tiền, điểm này khiến tôi không hài lòng. Đáng lẽ ra tôi có thể làm điều đó từ bảng điều khiển của mình. Ngày trải nghiệm: 10/11/2022

ubokobong umo
10/11/2022

Reviews Reviews Reviews Reviews Reviews
Reviews

Nền tảng tốt nhất bạn có thể tìm thấy!

Tôi đã tham gia Infinox được vài năm và chưa bao giờ gặp phải vấn đề gì. Phản hồi của đội ngũ hỗ trợ cho các câu hỏi của tôi thật đáng kinh ngạc và quy trình rút tiền siêu tốc của nền tảng là số một. Người quản lý tài khoản của tôi, Moe sẽ nỗ lực hơn nữa để sắp xếp mọi thứ tôi cần và/hoặc trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi. Chắc chắn bạn sẽ an toàn với những người này. Tôi đề xuất với 1000%.

Clayton Diniz
20/9/2021

Reviews Reviews Reviews Reviews Reviews
Reviews

Trung tâm đào tạo thật tuyệt vời

Trung tâm đào tạo thật tuyệt vời. Tôi không có chút kiến thức nào khi bắt đầu giao dịch với Infinox, nhưng họ thực sự đã giúp tôi tìm thấy con đường của mình trong thế giới này. Tuyệt vời, 10 đỉm

Abdul-Ghaffar Safar
22/4/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

trên mức trung bình ngành

Xin gửi lời cảm ơn tới nhà môi giới Infinox cho các nền tảng metatrader, đặc biệt là cho MT5. Giao dịch của tôi đòi hỏi phải có chuyên sâu về đặc điểm thị trường để theo dõi giá tốt nhất hiện có. Việc bạn có thể thay đổi đòn bẩy thật tuyệt vời. 1:1000 là hơi nhiều đối với tôi vào lúc này. Rất nhanh chóng và dễ dàng, tôi đã chuyển sang 1:200 và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều

Najid Naif Sarraf
15/9/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Dịch vụ khách hàng tốt nhất của Infinox mà tôi từng trải nghiệm cho đến nay_ từ Lindelani

Thật tuyệt khi trò chuyện với Lindelani_một nhân viên dịch vụ khách hàng của Infinox. Xin vinh danh cô ấy, Lindelani, vì khả năng giúp giải quyết vấn đề khi tôi gặp khó khăn liên quan đến tài khoản của mình.

Samuel Chukwu
9/11/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Tôi mới tham gia

Tôi mới tham gia, nhưng tôi thích những gì tôi có ở đây. Nhà môi giới hóa ra là một đối tác rất tốt đối với tôi. Tôi đánh giá cao các điều kiện giao dịch của nền tảng và quá trình giao dịch không cho ta cơ sở để nghi ngờ bất cứ điều gì xấu.

Nawwaf Shams
20/10/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Sản phẩm tốt

Tôi nhận thức rõ thực tế là những sản phẩm tốt thường đắt hơn những sản phẩm khác cùng loại. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng có thể giảm lãi suất một chút mà không ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận của nền tảng. Xét cho cùng, nếu làm như vậy, họ sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn nữa - và điều đó có khả năng mở rộng lợi nhuận của họ nhiều hơn nữa với tư cách là một công ty. Một tình huống đôi bên cùng có lợi, bạn có nghĩ vậy không?

Margaret S.
22/8/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Họ có rất nhiều tính năng thú vị và khác biệt

Vì mỗi công ty CFD đều có những tính năng khác nhau dành cho khách hàng của mình, tôi nghĩ rằng mọi thương hiệu đều nên cung cấp phiên bản WebTrader của riêng mình. Infinox không có, và điều đó thật đáng tiếc. Họ có rất nhiều tính năng thú vị và khác biệt, xứng đáng là một nền tảng tuyệt vời

Brent B.
23/5/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Tôi đến với INFINOX mà không có kiến thức gì, nhưng giờ đây, sau một năm giao dịch CFD, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. INFINOX chắc chắn đã tạo nên sự khác biệt lớn.

Jannie F.
18/3/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Tôi đã cho họ 4 sao

Ai cũng biết rằng Infinox có rất nhiều khách hàng, nhưng tôi vẫn mong họ trả lời tôi nhanh hơn một chút. Điều này xảy ra chủ yếu vào giờ cao điểm, nhưng mọi người đều biết là có giờ cao điểm. Tôi hy vọng họ sẽ thuê thêm người đại diện. Rốt cuộc, vấn đề về tốc độ trả lời là lý do duy nhất khiến tôi cho họ 4 sao chứ không phải 5...

Terry B.
20/7/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Họ vô cùng tử tế và chuyên nghiệp

Ở một vài thời điểm trong ngày, có vẻ như Infinox không có đủ người trực điện thoại. Tôi ghét phải phàn nàn về trung tâm dịch vụ vì ở đó có những người rất tốt và chuyên nghiệp. Nhưng tôi nghĩ điều này nên được nói ra.

Harry A.
25/5/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Tôi không có gì để phàn nàn

Tham gia Infinox, tôi biết mình đang được quản lý bởi những người giỏi và chuyên nghiệp. Đó là lý do tại sao tôi không phàn nàn gì về các giao thức bảo mật nặng nề của họ, nhưng tôi phải thừa nhận rằng quy trình đăng ký hơi phức tạp và lâu hơn dự kiến

Keri F.
14/6/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Hỗ trợ MT5 tốt và các tính năng khác

Tôi có thể tự do sử dụng MT5 để giao dịch cổ phiếu trên nền tảng này. Thật tốt khi họ cung cấp tính năng này. Tôi cũng sử dụng mục tra cứu và tính năng intel. Tôi rất thích nền tảng này.

Salamah M.
18/11/2022 lúc 20:07

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

điều kiện giao dịch tương đối thú vị

đã mở một tài khoản trong vòng vài phút và bắt đầu khám phá các điều kiện. vâng các bác ạ, trước hết em mở tài khoản rồi nghiên cứu, thật ra em cũng chả hiểu sao, hơi lạ :D nên em đảm bảo với các bác là điều kiện ở đây chấp nhận được. không hoàn hảo, nhưng chẳng có điểm gì xấu.

Unais H.
23/10/2022 lúc 16:17

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Dịch vụ nhanh chóng

Kiểm tra IX Intel của Infinox. Họ đã hoàn thành công việc tuyệt vời trong việc giúp các nhà giao dịch hiểu thị trường và điều đó không nên được coi là hiển nhiên...

Abdur R.
11/04/2022 lúc 15:59

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

dịch vụ tuyệt vời

Khi gia nhập Infinox, tôi đã có một vài năm kinh nghiệm trong ngành CFD. Tôi nghĩ họ sẽ không có gì mới để dạy tôi, nhưng tôi đã nhầm. Trung tâm đào tạo của họ thật tuyệt vời. Tôi nhận thấy rằng luôn có điều mới mẻ để học hỏi.

Alexander K.
24/07/2022 lúc 16:01

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Tôi thực sự thích việc có thể đăng ký trên nền tảng một cách nhanh chóng và bắt đầu giao dịch trong vòng vài phút. Tôi rút tiền vào đúng thời điểm. cảm ơn

William Thomas

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

IX social là một trong những tính năng yêu thích của tôi khi sử dụng INFINOX. Ý tôi là, họ có nhiều công cụ hữu ích, nhưng tính năng này thực sự khác thường. Nó cho phép tôi kiếm tiền khi những người khác kiếm tiền bằng phương pháp của tôi. Tuyệt vời!

Jack Bailey

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Tôi nghĩ cách họ xây dựng hệ thống đòn bẩy thực sự thông minh. Có thể rất hữu ích khi đòn bẩy trên các cặp forex tăng lên hàng nghìn lần. Bởi vì thỉnh thoảng chúng hầu như không thay đổi. Mặc dù được giao dịch suốt ngày đêm, năm ngày một tuần, thật khó để thay đổi trong ngày vì chúng có tính thanh khoản rất cao. Cổ phiếu không như vậy, chúng không ổn định, do đó mà đòn bẩy ít hơn. Chuyển động thông minh.

Hazim Hashim Srour

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Tôi đã bắt đầu gia nhập Infinox vài tháng trước, ngay từ đầu tôi đã nhận thấy họ vận hành ở một đẳng cấp khác, độ chính xác, mọi thứ đều đúng giờ và theo quy trình, vì họ có thể cung cấp giá trị mới cho trải nghiệm giao dịch hàng ngày

Betty Wingler

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Tất cả các điều kiện cần thiết mà tôi cần cho phong cách giao dịch của mình đều được công ty này cung cấp. Cụ thể là chênh lệch giá thấp nhờ cơ chế khớp lệnh trực tiếp; danh sách dài các tài sản; và đòn bẩy đủ cao.

Ayoob Naim

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Chương trình giao dịch mà họ cung cấp là một trong những chương trình tốt nhất, không bao giờ gặp khó khăn, nhanh chóng và ưu việt

Kenneth Monteiro

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Một nhà môi giới đáng tin cậy với số lượng tài sản tốt, nền tảng giao dịch tiện dụng, nhiều phương thức thanh toán và được nhiều cơ quan giám sát.

Muhanned

Thành tích Giao dịch

awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Giải thưởng Ultimate Fintech
năm 2021
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nhà môi giới ngoại hối xuất sắc nhất cho
Giao dịch dài hạn năm 2022
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nền tảng giao dịch sao chép ngoại hối xuất sắc nhất năm 2021
- Châu Phi
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nền tảng giao dịch Sao chép Ngoại hối xuất sắc nhất năm 2021
- Trung Đông
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Tỷ lệ ký quỹ tài khoản giao dịch
xuất sắc nhất
năm 2020
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Người chiến thắng Global 100
2020